گاهی تو را میان آرزوهایم گم می کنم♥...♥
اما
کاش میشد روزی،
آمدن تو تمام آرزوهایم میشد...♥♥♥
♠♥هر روز هزارن سلام به سوی تو راونه می کنم♥♠
*((♥♥سلام مهدی**عج**جان♥♥))*
♥